མཚུར་ཕུ་དགོན་གྱི་རྟེན་རྙིང་མཐོང་བ་རང་གྲོལ།

མཚུར་ཕུ་དགོན་གྱི་རྟེན་རྙིང་མཐོང་བ་རང་གྲོལ།

ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོའི་གསོལ་ཞལ།

第一世噶玛巴用过的碗

ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་བའི་ན་བཟའ་ཐོར་བུ།

第四世噶玛巴的法衣碎片

ཀརྨ་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པའི་་དབུ་ཞྭ།

第九世噶玛巴的法帽

ཀརྨ་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པའི་ཞབས་ལྷམ།

第九世噶玛巴的鞋

ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པ་ཉིད་ཀྱིས་བཞེངས་པའི་སྐུ་ཞིག

空住佛

楚布寺镇寺之宝,由第八世噶玛巴亲手所塑,传说该佛像塑成之后,竟自动悬于空中长达七天七夜之久,“空住佛”之名由此得来。

ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་རང་ཉིད་ཀྱིས་བཞེངས་བའི་སྟོན་པ་དང་སྒྲོལ་མའི་སྐུ།

第十世噶玛巴亲作的释迦牟尼像、白度母像

ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའི་ཞབས་རྗེས།

第十四世噶玛巴的脚印

ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བདུན་གྱིས་དགོང་ལོ་གཞོན་དུས་སུ་བཞག་པའི་ཕྱག་རྗེས།

第十七世噶玛巴小时候留在楚布寺大殿砖头上的手印

ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བདུན་གྱི་ཕྱག་བྲིས།

第十七世噶玛巴亲绘的唐卡

མ་ཧ་ཀ་ལའི་སྐུ་རྙིང་།

玛哈嘎拉塑像

བརྒྱུད་སྐུལ།

མཆན་སྤེལ།