ལྷམ་གྱི་རིགས།

བཟོ་རྒྱུ་མི་འདྲ་བའི་སྒོ་ནས་ཕོ་ཟོམ། མོ་ཟོམ། རས་ཟོམ། ཀོ་ལྷམ། འཇའ་ཆེན། སག་ལྷམ། སྦལ་ཁ། ལྷམ་སྣེ་འཁྱིལ། རྒྱ་ལྷམ། ཕྱིང་འབོབ། ཐིག་འབོབ། ལྷམ་རྟ་ཟོན་མ། ལྷམ་སྤུ་མ། གཞན་ཡང་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་པའི་རྒྱལ་པོའི་ལྷམ་དུ་གྲགས་པའི་ལྷམ་ཉེ་བའི་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་སོ།།

བརྒྱུད་སྐུལ།

མཆན་སྤེལ།